Kurs i Sorgbearbetning

Det här är ett handlingsprogram för sorgbearbetning som lär dig ett kraftfullt verktyg, en konkret metod för långsiktig och bestående känslomässig läkning efter
dödsfall, separationer och andra förändringar i livsmönstret.

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förändring av ett välbekant livsmönster, eller en förlust av något slag.
Sorg är alla de ofta motstridiga känslor och tankar som en förändring eller förlust väcker inom oss.
Sorg är också den kanske mest försummade och missförstådda upplevelsen av alla. Försummad och missförstådd av både den sörjande och hennes omgivning.

När vi sörjer söker vi på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst hos vår omgivning. Men eftersom de allra flesta är socialiserade till att i första hand använda intellektet, blir vårt sökande efter tröst för omgivning till ett problem att lösa.

– Var inte ledsen, säger de.
– Var stark!
– Håll dig sysselsatt.
– Tiden läker alla sår.

De säger så i all välmening, men tröstar oss på intet vis. Uppmuntrar oss snarare omedvetet, på ett subtilt sätt, att agera som om vi mår bättre än vi egentligen gör. Får oss att hålla färgen utåt och låtsas att allt är bra, fast det inte är det.

Att tiden läker alla sår får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Men om det vore så, varför sörjer många av oss i så fall vår barndom ända in i ålderdomen?

 

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom till att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt.

Exempel.
Barnet kommer hem från skolan och är ledset. Mamma undrar vad som står på och barnet svarar med tårar i ögonen att de andra barnen varit dumma.
– Var inte ledsen, säger mamma. Här får du saft och kaka så känns det bättre sen.
Barnet lär sig nu från en av sina viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.
Att maten blir en lättnad i den känslomässiga smärtan. Men bara en tillfällig lättnad.

Här följer några exempel över beteenden som, om de används som tillfälliga lättnader, kan ha en negativ inverkan på sörjande.

– Mat
– Alkohol och psykofarmaka
– Arbete och träning
– Shopping
– Sex
– Ilska

Att äta en kaka är inte skadligt i sig, men ätandet bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust eller förändring i livet orsakar.
Kakan får oss att må annorlunda – men inte bättre.
Att handla och shoppa är ingen långsiktig lösning. Tvärtom. Det kan ha en rakt motsatt effekt.


Tillfälliga lättnader fungerar för stunden men ger inga bestående resultat.


Släpp taget och gå vidare!
får vi ofta höra. Ja visst, men skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Naturligtvis.

Kursmaterial Sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning™ lär dig ett kraftfullt verktyg, lär dig en konkret metod för långsiktig och bestående känslomässig läkning.

Kursen omfattar åtta träffar under vilka den sörjande genomför sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet.

Vid första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.
Vid övriga sju kurstillfällen går vi inledningsvis igenom dagens tema och besvarar frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen.
Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges hemuppgiften ut och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.
Skulle frågor på hemuppgiften uppstå finns möjligheten att ringa för vägledning.

Kurslängd, 8 veckor med ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för eget arbete.
Kursmaterial ingår.
Plats enligt överenskommelse.

Pris för individuell kurs 4 200:-
För företag tillkommer moms.

Om du vill dumpa bagaget och försonas med dig själv och dina erfarenheter, hör av dig till

sorgbearbetning@admanum.se